Terapie Uzupełniające

Poza medycyna tybetańską, dietetyką i zielarstwem, stosuję wiele terapii dodatkowych. Wśród nich pragnę szczególnie podkreślić terapię dźwiękiem.

Około trzydziestu lat temu została w Izraelu zrekonstruowana harfa Dawida (https://www.harrariharps.com/about-us). Dokonano tego w oparciu o zapisy w Starym Testamencie, Gemarze i innych zapisach tradycji Hebrajskiej, oraz o dostępne znaleziska archeologiczne z okresu sprzed dwóch tysięcy lat. W tym czasie harfy takie były używane przy obrzędach religijnych, oraz przez proroków.

Harfa taka jest odpowiednio strojona, nieco odmiennie od harf używanych obecnie. Posiada tez jedynie 22 struny – tyle ile jest liter w alfabecie hebrajskim. Mówi się, iż przy użyciu takiej harfy można zagrać cały Stary Testament. Takie próby zostały podjęte i rzeczywiście wydaje się, że przynajmniej niektóre jego części zdecydowanie niosą ze sobą ukrytą melodię.

Harfa taka została zbudowana dla mnie w Izraelu kilka lat temu. Jest jedyną harfą tego typu w Polsce. Harfa Dawida ma szerokie zastosowanie terapeutyczne. Używana jest głównie w czasie sesji grupowych z zakresu terapii snu oraz Hor-me i Fomentacji.

Z zakresu terapii dźwiękiem w praktyce używam także terapii przekazanej w tradycji Bon, nazywanej praktyką Sześciu Walecznych Sylab. Jest to terapia własnym głosem o bardzo dużej skuteczności.

Wśród terapii dodatkowych ważne miejsce zajmują także terapie światłem, kolorami i wibracją o rożnym zakresie. Bardzo istotne są także zalecenia dotyczące aktywności fizycznej. Są one częścią składową zaleceń wydawanych każdemu klientowi.