W gabinecie

Wizyty w gabinecie umawiane są telefonicznie po numerem telefonu 512 586 951 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce kontakt. Najwcześniejsze terminy są dostępne obecnie w październiku 2018.

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta w gabinecie zazwyczaj składa się z dwóch spotkań. Pierwsze spotkanie trwa zazwyczaj około godzinę.

Uprzejmie proszę o przyniesienie ze sobą na pierwsze spotkanie ostatnio wykonanych badan laboratoryjnych i dokumentacji medycznej, oraz próbki porannego moczu w przezroczystym szklanym pojemniku. W czasie pierwszego spotkania może zostać zalecone wykonanie dodatkowych badan i dostarczenie ich przed drugim spotkaniem.

Bezpośrednio przed pierwszym spotkaniem proszę nie wykonywać intensywnych ćwiczeń fizycznych oraz przez co najmniej dwa dni powstrzymać się od spożywania: alkoholu, suplementów i potraw które mogą wpłynąć na kolor moczu.

Pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem przygotowywane są zalecenia dla klienta oraz zarys dalszej terapii.

Zalecenia przekazywane są klientowi na drugim spotkaniu, które odbywa się zazwyczaj w odstępie kilku dni po pierwszym spotkaniu oraz po dostarczeniu uzgodnionych badan. Drugie spotkanie trwa zazwyczaj około godziny.

Koszt pierwszej wizyty to 170 PLN. Pierwsza wizyta składa się z dwóch spotkań. Płatność należy uiścić na pierwszym spotkaniu w formie gotówkowej. Na chwilę obecną nie przyjmuję płatności kartą płatniczą.

Kolejne wizyty

Koszt każdej kolejnej wizyty to 100 PLN. W ramach wizyty wykonywane są zabiegi oraz przekazywane są klientowi zalecenia.

Uprzejmie proszę o przyniesienie ze sobą na spotkanie ostatnio wykonywanych badan laboratoryjnych i dokumentacji medycznej oraz próbki porannego moczu w przezroczystym szklanym pojemniku.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przeprowadzenie spotkania za pomocą Skype lub wizyta w domu klienta. Koszt wizyty domowej uzgadniany jest indywidualnie w czasie rejestracji wizyty. Płatność za spotkanie za pośrednictwem Skype musi być uiszczona przed spotkaniem przelewem na podany niżej rachunek bankowy.

Zalecenia

Zalecenia przekazywane są w języku polskim lub angielskim. Na zalecenia składają się zazwyczaj: porada dietetyczna układana odrębnie i dostosowana do potrzeb każdego klienta oraz jego stylu życia, zalecenia dotyczące suplementacji dietetycznej oraz przyjmowanych ziół, stylu życia, potrzebnych terapii i zabiegów.

Ze względu na niska jakość większości tradycyjnych tybetańskich kulek ziołowych i nie spełnianie przez ich producentów europejskich standardów produkcji, w gabinecie nie jest prowadzona terapia takimi środkami. (zobacz więcej na podstronie zielarstwo)

Gabinet nie prowadzi sprzedaży ziół ani suplementów i nie jest w żaden sposób związany z ich producentami i dystrybutorami. W gabinecie dostępna jest do wglądu klienta lista dystrybutorów o dobrej reputacji i wysokich obrotach, dających rękojmię świeżości dostarczanego produktu. Gabinet nie jest w żaden sposób związany z dystrybutorami z listy ani nie ponosi za nich odpowiedzialności.

Turnusy diagnostyczne

W 2016 roku została zakupiona, na potrzeby gabinetu, nieruchomość na obrzeżu lasów łańskich nad jeziorem Maróz na Warmii. Po przeprowadzeniu niezbędnego remontu i dostosowania nieruchomości, planowane jest przeprowadzanie tam kilkudniowych turnusów diagnostycznych i terapeutycznych w małych sześcioosobowych grupach.

Adres:

ul. Gawędziarzy 36
Stary Rembertów, Praga Południe
04- 412 Warszawa